MARVICRM.COM

Home / Damon At Pythias (Tagalog Version)

Damon At Pythias (Tagalog Version)

Narito ang buod ng maikling kwento ng pag kakaibigan ni Damon at Pythias na isinalin sa wikang Filipino.

enter image description here


Source: Google Images

Si Pythias at Damon ay matagal nang magkaibigan. Ang dalawa ay nagtuturingang higit pa sa magkapatid.

Isang araw ay may nagawang kasalanan si Pythias at lubos na ikinagalit ng mahal na hari. Ang hari ng Roma ay kilala sa pagiging malupit nito.

Nagmakaawa naman si Damon na palayain na lamang ang kaibigan.

"Hindi ko sya pakakawalan bagkus ay paparusahan ko sya ng kamatayan" galit na saad ng hari

"Mahal na hari..." pag susumamo ni Pythias.

"Kung kamatayan man ang gawad nyo sa akin ay lugod ko itong tatanggapin ngunit nais ko po muna sanang makita ang aking pamilya" saad ni Pythias.

"Nasa malayong lugar ang iyong pamilya, paano ako makakatitiyak na babalik ka dito?" saad ng hari

"Hayaan po ninyo na ako ang makulong kapalit ni Pythias" saad naman ni Damon.

"At kung di na sya bumalik?" Tanong ng hari

"Kung gayon ay patayin ninyo ako" muling saad ni Damon

Sa inasal ni Damon ay natuwa ang hari. Hinayaan nitong makaalis si Pythias kapalit ni Damon

Ngunit makalipas ang ilang linggo ay di pa din bumabalik si Pythias.

"Kinalimutan kana ng iyong kaibigan, marahil ay di na sya babalik" saad ng hari

"Marahil ay naantala lamang sya" saad ni Damon

Malaki ang tiwala ni Damon sa kaibigan.

"Alam kong babalik sya.. babalik" saad ni Damon nang itinaas na ng hari ang espada upang pugutan sya ng ulo.

HUWAG!!!!!

Malakas na sigaw ni Pythias.

"Narito na ako, pakawalan nyo si Damon" saad ng humahangos na si Pythias.

"Namatay ang aking kabayo habang ako'y papunta dito, ngunit heto na ako. ako ang parusahan nyo" muling saad ni Pythias

"Hindi, hindi ka dapat mamatay kaibigan sapagkat may pamilya ka, samantalang ako ay wala. Ako na lamang ang iyong patayin mahal na hari kapalit ng aking kaibigan" saad ni Damon

Hindi makapaniwala ang mahal na hari sa nasaksihan.

Mayroon palang ganong klase ng pagkakaibigan. Lubos itong natuwa.

"Kung mayroon lamang akong kaibigan tulad nyo ay handa kong ipagpalit ang aking kapangyarihan o kayamanan. Sige, lumaya kayong dalawa. Wala ni isa sa inyo ang dapat mamatay" saad ng hari

At masayang umalis ang magkaibigang Damon at Pythias.