MARVICRM.COM

Home / Kabihasnang Hittite

Kabihasnang Hittite

enter image description here


Source: Google Images

Sinasabing ang imperyo ng Hittite ay namuno sa ilang lugar sa Asya at Middle East mula pa noong 1750 B.C hanggang 1200 B.C. Minsan na silang itinuring na mga taong gumagamit ng mahika. Kilala rin ang mga Hittites sa husay sa kasanayang militar.

Ang mga hittite ay nakaimbento ng mas advanced na karong pandigma bukod dito, sila rin ang isa sa mga naunang nakadiskubre ng pagtunaw ng bakal upang gawing sandata.

Gumawa rin ang mga hittite ng syudad, batas o patakaran katulad ng sa kabihasnang Sumer ng Messopotamia. Nakalaban din ng mga hittite ang mga babylonians at Pharaohs ng Egypt. Sinasabing ang mga hittite ay mahigpit na karibal ng mga taga Egypt.

Ngunit sila ay napabagsak ng Imperyong Assyrian noong 12th Century B.C.

Mga ambag ng Hittite sa kasaysayan

  1. Naunang makadiskubre ng pagtunaw ng bakal upang gawing kagamitan
  2. Nakaimbento ng karong pandigma
  3. Isa sa mga naunang gumamit ng titulo ng lupa
  4. Isa sa mga naunang gumamit ng Taxation o buwis
  5. Isa sa mga naunang panday