MARVICRM.COM

Home / Dalawang Uri Ng Encomienda

Dalawang Uri Ng Encomienda

enter image description here


Source: Google Images

Narito ang dalawang uri ng Encomienda.

Ang Encomienda ay itinatag sa Pilipinas ayon na rin sa batas na ipinatupad ni Haring Philip II noon pang June 11, 1594.

Ang Encomienda ay ang pagpataw ng buwis sa iginawad na lupa mula sa mga naninirahan/umuupa (Tenant) dito.

Lingid sa kaalaman ng marami, mayroong tatlong uri ng Encomienda

  1. Royal - Ito ang buwis na mapupunta sa Hari
  2. Ecclesiastical - Ito ang buwis na mapupunta sa simbahan
  3. Pribado - Ito ang buwis na mapupunta sa isang indibidwal

Ang ipinapataw na halaga ng buwis ay depende sa laki ng lupa at sa dami ng taong nangungupahan dito.

Tinatawag naman na "Encomendero" ang taong namamahala sa pangongolekta ng buwis.

Ayon sa batas ng Encomienda, and Encomendero ay may sinusunod na tuntunin katulad ng mga sumusunod:

  • Magbigay ng proteksyon sa mga naninirahan/nangungupahan sa lupa
  • Tulungan ang mga misyonero na magpalit ng relihiyon ang mga tenant patungo sa kristianismo.
  • I-promote ang edukasyon.

Ngunit sa kasawiang palad, karamihan sa mga encomenderos ay inabuso ang kapangyarihan sa pamamagitan ng paniningil ng sobrang buwis, pagkumpisa ng mga alagang hayop ng mga tenant ng walang kaukulang bayad at pang aabusong pisikal.

At dahil dito, karamihan sa mga tenant ay naging tamad sa pagtatrabaho. Ika nga ay wala rin namang mangyayari kahit anung pagpupursigi upang kumayod sapagkat ang bunga ng kanilang pagtyatyaga ay mapupunta lamang sa mga encomenderos.