MARVICRM.COM

Home / Ang Pamilyang Ismid (Buod)

Ang Pamilyang Ismid (Buod)

enter image description here


Kwento Ni Rene O. Villanueva, Ramoncito Serrano, Ramon C. Sunico

Disclaimer: This post is for educational purpose only. This work is copyrighted by the author.

Araw-araw , ang Pamilya Ismid ay walanginatupag kundi pagandahin ang buntot nila. At kapag sila ay naiimbitahan sa mga pagtitipon, anglagi nilang sagot ay?Marami pa kaming gagawin!

Ang gagawin pala nila aymagsusuklay at maglilinis ngbuntot nilang kulot at maganda.

Isang gabi, bilog angbuwan at nahihimbing angPamilya Ismid, pumasok angmagnanakaw sa kanilang bahay.

Hinakot ng magnanakaw ang lahat ng gamit ngPamilya Ismid.

Natabig ng magnanakaw ang plorera at nabasag.Nagising ang pamilya Ismid at natakotNagsisigaw sila at humingi ng tulong sa mga kapitbahay

Ngunit nakatakas naang magnanakaw.

Nalungkot ang PamilyaIsmid.?Wala na tayong gamit atpagkain, igik ng Pamilya Ismid.

Kinabukasan, ang Pamilya Ismid aydinalhan ng damit at pagkain ngkanilang mga kapitbahay. Simulan noonay nagbago na ang pamilya Ismid